Solskydd för fönster

Optimera inomhusklimatet

Med den nya generationens solfilm reducerar vi effektivt inkommande värme samtidigt som ljusinsläppet bibehålls. Tillsammans med invändigt solskydd erbjuder vi en komplett lösning.

Underhållsfritt solskydd för fönster

Oavsett väder och vind tillhandahåller vi ett aktivt solskydd. Solfilmen kräver inget underhåll under hela sin långa livslängd och med vårt invändiga solskydd styr ni själva dagsljusinsläppet.

Varför solfilm?

En uppdatering

Solfilm passar alla typer av fastigheter och monteras direkt på dina befintliga fönster och uppdaterar prestandan till ett bra och modernt solskyddsglas. Monteringen utförs snabbt, påverkar inte fastighetens konstruktion och stör inte den dagliga verksamheten i fastigheten.

Underhållsfritt

Solfilm är en underhållsfri och styrningsfri lösning vilket innebär att du som fastighetsägare eller hyresgäst inte behöver lägga tid och energi på vår solskyddslöning. Den sitter där den sitter och jobbar konstant mot solens värme så inomhusklimatet behålls behagligt. Utöver det har solfilmen en lång livslängd.

Olika toningar

Det unika med den nya generationens solfilm är att den effektivt tar bort värme samtidigt som dagsljusinsläppet bibehålls. Där man behöver extra effekt eller vill reducera bländning och inte är lika bekymrad över dagsljusinsläppet finns det mer tonade filmer just för det.

0 %
Skadlig UV-strålning blockeras
0 %
Totalreflekterad solenergi (TSER)
0 %
Reduktion av de nära-infraröd strålning

Några referenscase

Olika typer av solskydd för fönster

Vi är fullt medvetna om att ingen fastighet är den andra lik – därför skiljer sig vår rådgivning åt beroende på fastighet och förutsättningar. Kontakta oss så ställer vi de rätta frågorna för att ge er en solklar lösning. 

  • Ljustonad solfilm: Den nya generationens solfilm är metallfri och ljustonad. Den påverkar inte dagsljusinsläppet eller fastighetens estetik och har en oslagbar livslängd.
  • Tonad solfilm: De tonade varianterna av solfilm täcker väldigt många behov och resultat. Vi hjälper er att lotsa rätt genom att ställa rätt frågor och analysera fastigheten.
  • Övrig film: Utöver de vanligaste fönsterfilmerna erbjuder vi lågenergifilmer, kombinationsfilmer (solfilm / säkerhetsfilm) och filmer anpassade för plastfönster. 

Är du intresserad? Kontakta oss idag!