Referenscase

Kv Örjan, Kungsleden

Projektinfo

Yta: 1150 m2

Intervju med beställare, Tomas Wallin, Kungsleden

Klimatet i Kungsledens fastighet på Örjanområdet i Västerås försämrades kraftigt sommartid.

Personalen upplevde att det blev varmt och kvalmigt vilket gjorde att ytorna för kundutställningar, mötesrum och fikaplatser inte kunde användas. Efter att SunStop monterat solfilm på glastaken blev klimatet behagligt och ytorna kan nyttjas året runt.

– Vi tittade först på att bygga igen glastaken eller tillföra ännu mer kyla. säger Thomas Wallin, projektledare på Kungsleden.

Att bygga igen glastaken skulle försämra arbetsmiljön och trivseln för hyresgästen och tillföra mer kyla skulle innebära rejält ökade kylkostnader, en större investering i kylsystem samt en kraftigt ökad miljöbelastning. Vi letade efter nya lösningar och SunStop kom med en mycket bra idé – en metallfri solfilm monterad utanpå takets glaspartier.

Verklighetsbaserade beräkningar

SunStop gjorde först en grundlig nulägeskontroll på Kungsledens fastighet, det vill säga att påverkande faktorer som

glasens exakta kvalitet, fönstrens orientering i förhållande till väderstreck och statistiken för det lokala vädret kartlades.

– Energikalkylen gjorde att vi direkt såg att solfilmen skulle ge en avsevärt lägre investeringskostnad, säger Thomas.

För oss blev det en enormt bra besparing och miljömässigt likaså.

Samma lösning på byggnaden intill

Efter att solfilmen kom på plats på glastaken så blev klimatet helt annorlunda. Personalen upplever att det är behagligt att vara inomhus, luften känns bra och verksamheten kan nu använda ytorna som det var tänkt. De klimatrelaterade felanmälningarna har upphört. – Ganska snart efter monteringen kom önskemål från hyresgästen att vi skulle göra samma lösning på byggnaden intill, fortsätter Thomas. För oss blev det ett lätt beslut att ta när personalen i verksamheten var så nöjda.

Metallfri solfilm “hand i hand med Kungsledens miljötänk”

– SunStops solfilm och verklighetsbaserade energikalkyler går hand i hand med vårt miljötänk och vår hållbarhetspolicy.

Vi känner oss trygga med att vi hämtar hem investeringen med energibesparingen vi gör under filmens garantitid.

Garantitiden känns bra och rimlig, och vi vet också att livslängden på filmen har visat sig vara betydligt längre.

Problem: Inkommande solvärme på stora glastak och dålig luftkvalitet

Lösning: Mörktonad metallfri solfilm som reducerar 60% av inkommande värme.