Referenscase

Kontor Kopparlunden, Castellum

Projektinfo

Yta: 100 m2

Ett optimalt arbetsklimat är enligt SunStop en renoverad anrik fastighet med solvärmelast lika bra eller bättre än ett modernt solfilmsglas. Det var precis vad den här hyresgästen fick efter vi uppdaterade den med en ljustonad metallfri solfilm monterad på befintliga fönster. Den minimala påverkan av den ljustonade filmen möjliggör att en del av fastighet kan uppgraderas utan att det ser konstigt ut rent estetiskt.

Problem: Värmeproblem och påverkan på ventilation i kontor

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm som reducerar 45% av inkommande värme med bibehållet dagsljusinsläpp.