Säkerhetsfilm

För en
säkrare miljö

Med SunStops säkerhetsfilm ökar du säkerheten på din fastighet utan att det syns. Säkerhetsfilmen förstärker fönstrets glasytor som ger en säkrare miljö där varken människor, inredning eller utrustning riskerar att skadas av glassplitter.

Varför säkerhetsfilm?

Ett osynligt stöldskydd

SunStops säkerhetsfilm syns inte och ger motstånd genom dess films draghållfasthet, vilket försvårar processen av ett inbrott genom fönstret. Tillsammans med larm och andra stöldskydd har ni minskat risken av ett fullbordat inbrott. 

Skydd mot vandalism

Vår säkerhetsfilm skyddar mot inristningar och klotter, av olika slag, mot fönstret. Det är enbart filmen som tar skadan i fallet. Efter att skadan har skett byter vi enkelt ut filmen mot en ny – och fönstret ser helt ut som nytt igen! 

För laminerat säkerhetsglas

Även om laminerat säkerhetsglas skyddar så skyddar det inte mot glassplitter vid kraftiga explosioner. Tillsammans med vår säkerhetsfilm ökar säkerheten, begränsar skador och ökar möjligheten att rädda liv. 

Vilka verksamheter passar för vår säkerhetsfilm?

Säkerhetsfilmen skyddar fastigheter som behöver skyddas: allt mellan skolor, kontorsmiljöer, butiker och industrier. Det finns inga specifika kriterier som behöver uppfyllas.

Är ni i behov av säkerhetsfilm?
Kontakta oss idag för en säkrare fastighet!

Är du intresserad? Kontakta oss idag!

Produktblad för nedladdning

3M Original

3M Original

3M Original

3M Original

Vill du veta mer om våra andra produkter?

01

Solfilm

02

Dekorfilm

03

Invändigt solskydd