Solfilm

Ett underhålls-fritt solskydd

För ett optimalt inomhus-klimat.

Vi är fullt medvetna om att ingen fastighet är den andra lik – därför skiljer sig vår rådgivning åt beroende på fastighet och förutsättningar. Kontakta oss så ställer vi de rätta frågorna för att ge er en solklar lösning. 

Varför solfilm?

En uppdatering

Solfilm passar alla typer av fastigheter och monteras direkt på dina befintliga fönster och uppdaterar prestandan till ett bra och modernt solskyddsglas. Monteringen utförs snabbt, påverkar inte fastighetens konstruktion och stör inte den dagliga verksamheten i fastigheten.

Underhållsfritt

Solfilm är en underhållsfri och styrningsfri lösning vilket innebär att du som fastighetsägare eller hyresgäst inte behöver lägga tid och energi på vår solskyddslöning. Den sitter där den sitter och jobbar konstant mot solens värme så inomhusklimatet behålls behagligt. Utöver det har solfilmen en lång livslängd.

Olika toningar

Det unika med den nya generationens solfilm är att den effektivt tar bort värme samtidigt som dagsljusinsläppet bibehålls. Där man behöver extra effekt eller vill reducera bländning och inte är lika bekymrad över dagsljusinsläppet finns det mer tonade filmer just för det.

Inomhusklimatet

Solvärmelast kallas den solvärme som passerar fönstren och bidrar till att värma upp rummet. Mycket fönster = hög solvärmelast. En fastighet med hög solvärme last är i många fall en fastighet utan en bra solskyddslöning. Fönster har i regel bra värde för isolering vintertid men dåligt solskydd för inkommande värme på sommarhalvåret.

Vi tänker oss ett scenario där vi har en fastighet med väldigt hög solvärmelast, vad kommer hända? Först och främst kommer ventilationskravet vara för högt så vi får dålig cirkulation på luften och tillsammans med det utsätts fastigheten för en stor del värme vilket kommer resultera i höga temperaturer inomhus. I de fall där en fastighet har möjlighet till kyla kommer det krävas en stor mängd energi för att motverka den höga solvärmelasten.

Så, dålig luft, höga inomhustemperaturer och dryga driftkostnader är resultatet på en fastighet med hög solvärmelast.

Vad är då lösningen? Lösningen är att minska fastighetens solvärmelast och ett bra alternativ är att uppdatera det dåliga fönstret till ett solskyddsglas och där det behövs installera invändigt solskydd. Med denna lösning får vi en kraftig minskad solvärmelast som leder till bättre inomhustemperatur, bättre luftkvalité och ett bra dagsljusinsläpp som tillsammans skapar det optimala inomhusklimatet. Självklart får vi också en hållbar drift på fastigheten.

Olika typer av solfilm

Ljustonad solfilm

Den nya generationens solfilm är metallfri och ljustonad. Den påverkar inte dagsljusinsläppet eller fastighetens estetik och har en oslagbar livslängd. 

Tonad solfilm

De tonade varianterna av solfilm täcker väldigt många behov och resultat. Vi hjälper er att lotsa rätt genom att ställa rätt frågor och analysera fastigheten.

Övrig film

Utöver de vanligaste fönsterfilmerna erbjuder vi lågenergifilmer, kombinationsfilmer (solfilm / säkerhetsfilm) och filmer anpassade för plastfönster.

Är du intresserad? Kontakta oss idag!

Produktblad för nedladdning

3M Original

3M Original

3M Original

3M Original

Vill du veta mer om våra andra produkter?

01

Invändigt solskydd

02

Dekorfilm

03

Säkerhetsfilm