Referenscase

Hyreslägenheter, Lindesbergs Kommun

Projektinfo

Yta: 400 m2

Hyresgästerna i bostäderna upplevde en hög temperatur och dålig ventilation på grund av inkommande solvärme. Fastighetsägaren utförde en klimatberäkning från ett externt konsultbolag som rekommenderade en invändig persienn som lösning på problemet.

SunStop analys var att risken är stor att hyresgästerna lämnar persiennerna uppfällda på morgonen och det så kallade solskyddet hjälper ingenting under hela dagarna. Ett vanligt misstag är att man misstolkar skillnaden mellan solfilm och markis eller persienn, eftersom man måste ha dom 100% nedfällda för att uppnå redovisad förbättring på solvärmelasten. Solfilmen är 100% aktiv och vi redovisar exakt påverkan på dagsljusinsläpp redan i våra teoretiska beräkningar.

Vår rekommendation blev en högreflekterande solfilm för det var det som krävdes för en rejäl reducering av solvärmelasten enligt våra beräkningar på aktuella fönster. Det är nu ett aktivt solskydd på plats, oavsett väder och vind. Dagsljusinsläppet har en hög påverkan i procent men det finns oberoende forskningar om att ögat anpassar sig väldigt väl för dessa förutsättningar och nu är inomhusklimatet behagligt för de boende.

Problem: Hög inomhustemperatur och värmetoppar som påverkar ventilationen.

Lösning: Högreflekterande solfilm som reducerar 70% av inkommande värme.