Referenscase

Skola, Kungsleden

Projektinfo

Yta: 90 m2

Wijkmanska Gymnasium är belägen i centrala Västerås. I vår förstudie så var det trots relativt moderna fönster inget bra värde för solvärmelasten, vilket är väldigt vanligt. Lokalerna var redan utrustad med dekorfilm och invändigt solskydd, så det rätta valet var en ljustonad film för att endast begränsa inkommande solvärme.

Problem: Dåligt inomhusklimat och luftkvalité i klassrum

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm som reducerar 45% av inkommande värme med bibehållet dagsljusinsläpp.