Referenscase

7 st äldreboenden på Gotland, Hemsö

Projektinfo

Yta: 960 m2

Hemsö har äldreboenden i flera fantastiska miljöer på Gotland men upplevde problem med inomhusklimatet på grund av inkommande solvärme. SunStop var på plats för en förstudie och tog fram ett eget underlag för varje enskild fastighet. Underlaget innehåller analys av effekten av utvalt solskydd, offert och tydligt underlag för utvalda ytor. Utifrån detta valde Hemsö att utföra alla delar i vårt underlag på totalt 7 fastigheter på Gotland. SunStop är extra stolta över att bidra till ett optimalt inomhusklimat för samhällsfastigheter i allmänhet och äldreboenden i synnerhet.

Problem: Hög inomhustemperatur och värmetoppar som påverkar ventilationen.

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm som reducerar 45% av inkommande värme med bibehållet dagsljusinsläpp.