Referenscase

Kv. Ottar kontor, Kungsleden

Projektinfo

Yta: 1400 m2

Kungsleden renoverade hela fastigheten för anrika kv. Ottar, vilket även är ABB’s första huvudkontor. Projekteringen utfördes av ventilationskonsulter och fastighetsägaren kopplade på SunStop eftersom dom hade erfarenhet av våra solskydd. Valet föll på en invändig ljustonad metallfri solfilm på grund av svåråtkomliga spröjsade fönster. Tilsammans med det  så önskade vi en extra lång hållbarhet. Den andra mer moderna fastigheten bredvid utfördes istället med utvändigt monterad ljustonad metallfri solfilm för att åstadkomma en större reducering av solvärmelast på mer moderna fönster utan spröjs.

Problem: Solvärmelastberäkning i projektering för ventilation i renovering.

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm invändigt respektive utvändigt monterad.