Referenscase

Taklanternin och fasadfönster, Castellum

Projektinfo

Yta: 490 m2

En större äldre taklanternin fick en lösning med kombinationsfilm som är en högmetalliserad solfilm och samtidigt en säkerhetsfilm. Det innebär att fönstret är säkrare för verksamhet inomhus och solvärmelasten är reducerad med ca. 80%. Fasadfönster har fått ljustonad metallfri solfilm utvändigt och en förbättrad solvärmelast med ca. 45% med bibehållet dagsljusinsläpp.

Problem: Inkommande värme i taklanternin och kontorsfönster

Lösning: Kombinationsfilm och ljustonad metallfri solfilm utvändigt monterad, som reducerar 80% respektive 45% av inkommande värme.