Referenscase

Gymnastiksal, Lindesbergs Kommun

Projektinfo

Yta: 110 m2

En idrottshall med fantastiskt ljusinsläpp och utsikt skapade även problem med inomhustemperaturen med värmetoppar som belastar ventilationens funktioner. Bländning och överljus var dom bidragande faktorerna till valet av en högreflekterande solfilm. Nu är det ett optimalt inomhusklimat för lokalen och dess användningsområden.

Problem: Hög inomhustemperatur, bländning och överljus

Lösning: Högreflekterande solfilm utvändigt monterad som reducerar 65% av inkommande värme samt 60% bländningsskydd.