Referenscase

Skola, Knutby

Projektinfo

Yta: 140 m2

Knutbyskolan är belägen i en mindre stad med naturen som omgivning. I vår förstudie så var det trots relativt moderna fönster inget bra värde för solvärmelasten, vilket är väldigt vanligt. Lokalerna var redan utrustad med invändigt solskydd, så det rätta valet var en ljustonad film för att endast begränsa inkommande solvärme. 

Problem: Hög inomhustemperatur och värmetoppar som påverkar ventilationen.

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm som reducerar 45% av inkommande värme med bibehållet dagsljusinsläpp