Referenscase

Gränbykolan, Uppsala

Projektinfo

Yta: 290 m2

Gränbyskolan hade problem med inomhusklimatet och ventilationen påverkades negativt. I vår förstudie så var det trots relativt moderna fönster inget bra värde för solvärmelasten, vilket är väldigt vanligt. Lokalerna var redan utrustad med invändigt solskydd, så det rätta valet var en ljustonad film för att endast begränsa inkommande solvärme. Nu är det ett aktivt och underhållsfritt solskydd på plats för väldigt lång tid framöver.

Problem: Hög inomhustemperatur och värmetoppar som påverkar ventilationen.

Lösning: Ljustonad metallfri solfilm som reducerar 45% av inkommande värme med bibehållet dagsljusinsläpp.