Referenscase

Flera projekt, Region Västmanland

Projektinfo

Yta: 700 m2

Region Västmanland har sjukhus- och vårdbyggnader i Västmanland. SunStop har under några år förbättrat inomhusklimatet på flertalet av dessa på dom mest utsatta ytorna. Arbetet sker löpande och vi bedömer och ger unik rådgivning för varje förfrågan. I dom flesta fall är det ljustonad solfilm för att blockera solvärme men behålla dagsljuset, men i vissa fall är bländning i operationssalar eller insyn i lokalerna problemet och en högreflekterande solfim är rätt lösning.

Problem: Hög inomhustemperatur, bländning och insyn genom fönstren.

Lösning: Ljustonad eller högreflekterande solfilm som reducerar 45% respektive 60-80% av inkommande värme.