Referenscase

Industrifastighet, Kungsleden

Projektinfo

Yta: 550 m2

SunStop blev kontaktade när byggnaden skulle få en större ombyggnation och ventilationsbehov och solvärmelast började projekteras. Vi tog fram två förslag, ljustonad och mörktonad metallfri solfilm. Båda varianterna genererade ett fullgott resultat för projekteringen av ventilationen men valet föll på den mörktonade på grund av estetiska skäl.

Problem: Hög inomhustemperatur

Lösning: Mörktonad metallfri solfilm monterad utvändigt som reducerar 60% av inkommande värme samt 50% bländningsskydd.