Varför har jag dålig luft inomhus på sommarhalvåret?

Varför har jag dålig luft inomhus?

Fönster är vanligtvis den svagaste länken när det gäller att isolera värmen vintertid och begränsa den inkommande värmen sommartid. Vi kan reducera inkommande solvärme och skapa ett bra klimat genom att uppdatera befintliga fönster med solfilm eller invändigt solskydd och har tydliga bevis för vad en investering av solskydd från oss ger för resultat.

Alla äldre men även många av dom nya glasen har väldigt sällan ett bra skydd mot solvärmelasten. G- / G-system värdet är en av dom viktigaste faktorerna vi kalkylerar på när vi väljer solskydd. G-värdet är precis lika viktigt som U-värde men det är väldigt vanligt man inte vet vad det är eller vad man har eller bör ha i relation till fastigheten / lokalen och baserat utifrån vad den används för.

När fastigheten byggdes så utgick man från standarden som var kraven då och hur den skulle användas till det den byggdes för. Med åren har fastigheten ändrat form och en gammal fabrik kan bli kontor och som sedan byggs om igen från små kontorsrum till öppet landskap med mera. Men även för nyproduktion så ser vi många fall där inomhusklimatet är bristfälligt sommartid samma dag som den börjar användas.

I många fall är inte problemet ventilation eller för lite kyla utan att en fastighet utsätts för mycket solvärmelast i lokalerna. Då hjälper det inte även fast ventilationen är perfekt inställd och kyla tillförs. Är belastningen för hög för ventilation och med kyla får man en ojämn fördelning och höga driftskostnader. Det är en löpande kostnad att använda ventilationen och tillföra kyla och det finns säkerligen besparingar att hämta hem med en investering av solskydd. Att investera i mer ventilation eller kyla är en dyr investering med löpande driftskostnader, medans alla våra noga utvalda solskydd är underhållsfria jämfört med dessa lösningar och till exempel markiser.

Vad som är den exakt bästa lösningen för just din fastighet på förhand är inte seriöst då det påverkas av vilken typ av fastighet, fastighetsägare, hyresgäst, placering och verksamhetsområde som fastigheten används för. Det är något vi analyserar och påverkar vår rådgivning för varje enskild fastighet.
Kontakta oss för att se mer om vad vi kan göra för er fastighet.

Är du intresserad? Kontakta oss idag!