Kan jag dra av solfilmen utan att skada fönstret?

Är du intresserad? Kontakta oss idag!