Solfilm vs Markis

Solfilm vs Markis

Kort och gott så stänger de båda ute värmen. Men i teorin är det en större skillnad än så.

En markis, eller persienn, täcker så mycket som den är nedfälld eller uppfälld – gällande både solvärmelast och dagsljusinsläpp.
Med den nya generationens solfilm uppnår vi 50% reducering av solvärmelasten och påverkar dasljusinsläppet marginellt, i både teorin och i praktiken, under hela dagen utan någon som helst justering.
Den sitter på fönstret och gör sitt jobb utan att ni behöver tänka på den.

Då det enligt Boverket ska räknas på det här viset så har det blivit en vedertagen sanning att bedöma på det här sättet.
SunStop anser att en markis på en kommersiell byggnad inte kan styras individuellt utan i dom flesta går på någon slags automatik.
En vanlig lösning är att den styrs ned av solen och går upp vid för kraftig vind, men det är en problematisk lösning då det till exempel blåser betydligt mer på fjärde våningen är entréplanet.

Det innebär att markisen ibland kommer vara uppfälld när du inte önskar det, vilket gör att fönstren släpper igenom precis lika mycket värme som utan solskydd.
Markisen kommer även vara nedfälld ibland när du inte vill det, vilket gör att dagsljusinsläppet påverkas negativt.

Skulle vi ta hänsyn till dom här faktorerna så skulle solfilm kunna vara ett starkare alternativ även i teorin, vilket är det vi önskar åstadkomma att man tar i bejakelse med den här informationen.

Den här felaktiga bedömningen påverkar till exempel Miljöbyggnad där två viktiga indikatorer är dagsljusinsläpp och solvärmelast.
Vi märker att man ofta utesluter solfilm som ett alternativ till solskydd då det påverkar teoretiska värdena för dessa indikatorer.
Men i slutändan kan det alltså egentligen bli tvärtom för brukaren av fastigheten.

Är du intresserad? Kontakta oss idag!

Dokument för nedladdning

3M Original